CFO Strategy & Innovation
Summit
Spotkanie Liderów świata finansów
  • 20 października 2022
  • Sofitel Warszawa Victoria
O CFO

„Tworzenie wartości dla zapewnienia zrównoważonej przyszłości”

Tematem i myślą przewodnią konferencji zorganizowanej w 2021 roku było przejście od partnerstwa biznesowego do partnerstwa opartego na wartościach.  Skupiliśmy się na konieczności zaangażowania pionu finansowego w inżynierię wartości poprzez partnerstwo w modelu biznesowym.  W ostatnim roku nastąpiły jednak znaczące zmiany w sposobie definiowania wartości i jej tworzenia w przyszłości.  Wraz z powstaniem Rady ds. Międzynarodowych Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) oraz proponowanym orzeczeniem Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), aspekty związane z ESG i zrównoważonym rozwojem nabrały nowego, ogromnego znaczenia.

Esencją każdej organizacji jest tworzenie wartości, a punktem wyjścia do tworzenia wartości jest to, jak wartość jest definiowana przez interesariuszy.  Zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, wartość jest definiowana przez szersze grono interesariuszy niż tylko akcjonariusze. 

Kluczowe jest podkreślenie faktu, że ESG to znacznie więcej niż tylko raportowanie.  Czynniki ESG i zrównoważony rozwój mają fundamentalny wpływ na to, jak interesariusze będą definiować wartość i jak przedsiębiorstwo będzie korzystać z zasobów wykorzystywanych do tworzenia wartości.   ESG ma znaczący wpływ na wartość przedsiębiorstwa w perspektywie krótko- i długoterminowej.  W związku z tym, przy podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów zarówno w krótkim, jak i w długim okresie należy brać pod uwagę czynniki takie jak dekarbonizacja. Stwarza to okazję dla zespołu finansowego do zastosowania umiejętności i kompetencji CPA i CGMA w celu uwzględnienia aspektów zrównoważonego rozwoju w modelu biznesowym, by pokierować przedsiębiorstwem w kierunku transformacji tego modelu oraz sposobu, w jaki przedsiębiorstwo tworzy, dostarcza i definiuje wartość.

Zapraszamy do udziału w szczycie CFO - Tworzenie wartości dla zapewnienia zrównoważonej przyszłości.  Przygotowaliśmy angażujące dyskusje i warsztaty, dzięki którym zdobędą Państwo motywację do działania i zyskają Państwo cenne spostrzeżenia, które przydadzą się podczas przygotowywania planów na rok 2023.  Celem jest przygotowanie Państwa do kierowania integracją zrównoważonego rozwoju ze strategią i operacjami przedsiębiorstwa oraz do wspierania transformacji modeli biznesowych i dostarczania wysokiej jakości raportów wewnętrznych i zewnętrznych, które pozwolą Państwa zespołom stać się architektami tworzenia wartości w perspektywie długoterminowej.

Rekomendacje


O nas


„Rzeczpospolita”

Brand cieszący się zaufaniem i szacunkiem. Lider opinii: najczęściej cytowane medium w Polsce. Łączymy przekaz marketingowy z jakościowymi, specjalistycznymi treściami konsumowanymi przez zaangażowaną grupę czytelników. Budujemy szeroki zasięg w grupie premium – wykształceni, dobrze zarabiający i decyzyjni profesjonaliści. Kształtujemy opinie liderów.

CIMA

Założony w 1919 r. The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. Będąc częścią Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowego Stowarzyszenia Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości) zrzesza członków i studentów ze 192 krajów, którzy zajmują kluczowe stanowiska w świecie biznesu.

Członkowie i studenci CIMA pracują w przemyśle, handlu, sektorze publicznym i organizacjach non-profit. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania, nieustannie aktualizując swój program nauczania, dzięki czemu pozostaje pierwszym wyborem przy rekrutacji liderów biznesu wykształconych w zakresie finansów. 

Debata CFO


Organizatorzy

Partner merytoryczny

Partner