Program

8:20 - 8:50

Rejestracja

8:50 - 9:10

Wprowadzenie i przedstawienie pierwszego głównego wątku w celu zarysowania kontekstu dla dalszych wydarzeń oraz przedstawienia głównych tematów szczytu

Ash Noah, CPA, FCMA, CGMA; Wiceprezes i Główny Dyrektor CGMA Learning, Education & Development AICPA & CIMA

9:10 - 9:40

Temat prezentacji: "Transformacja sektora finansów dźwignią napędową w tworzeniu wartości - przykład globalnego lidera GlaxoSmithKline (GSK)"

Riccardo Calliano, Kierownik ds. globalnych możliwości finansowych i talentów w GlaxoSmithKline (GSK)

Poruszane kwestie:

 • Ogólne założenia transformacji
 • Program transformacji w GSK, dopasowanie procesów finansowych do operacji globalnych (od własnych pracowników po pracowników zatrudnionych przez partnerów BPO): wnioski
 • Rozwój w oparciu o solidny benchmarking drogą do sukcesu
 • Jak jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie rozwinęła możliwości swoich zespołów finansowych na całym świecie: dzielenie się najlepszymi praktykami
 • Zasady udanej transformacji według GSK

Informacje na temat GSK: GlaxoSmithKline (GSK) jest jedną z największych na świecie firm zajmujących się ochroną zdrowia. Siedziba główna firmy znajduje się w Wielkiej Brytanii. Firma zatrudnia ponad 99 tys. pracowników w 95 krajach w obrębie trzech branż: farmaceutycznej, szczepionkowej i ochrony zdrowia. W 2019 roku GSK wyprodukowało i dostarczyło na rynek około 2,3 mld opakowań leków, 701 mln dawek szczepionek i 4,2 mld produktów z zakresu ochrony zdrowia. W tym samym roku firma zainwestowała 4,6 mld GBP w badania i rozwój. Łączny obrót z działalności firmy w ramach trzech sektorów wyniósł 33,7 mld GBP.

Dział finansów GSK ma charakter globalny i obejmuje partnerów, którym zlecane są wybrane procesy biznesowe (BPO) w zakresie m.in. fakturowania, P2P, O2C oraz R2R. Zespoły finansowe na całym świecie używają jednego rodzaju oprogramowania do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, przez co mają dostęp do wspólnego zbioru danych w obrębie firmy. Choć takie rozwiązanie jest w dużej mierze skuteczne, firma zidentyfikowała kilka obszarów wymagających poprawy. Ulepszenia te miały na celu uzyskanie oszczędności finansowych i wygenerowanie wartości dodanej.

Wysłuchamy Riccardo Calliano, Dyrektora ds. Rozwoju Zdolności Finansowych i Zarządzania Talentami, którego rola polega na zarządzaniu programami rozwoju talentów, zdolności i strategicznego planowania zatrudnienia w skali globalnej.

9:40 - 10:30

Temat prezetacji: Transformacja działów finansowych i podatkowych - podobieństwa i różnice. Wyniki badania PwC CFO Compass 2021 w zakresie dojrzałości funkcji finansowych w Polsce.

Panel dyskusyjny prowadzony przez PwC

Katarzyna Podgórna, Partnerka PwC Polska, liderka obszaru “Finanse przyszłości”

Dorota Bokszczanin-Domalewska, Dyrektorka PwC Polska, ekspertka w obszarze raportowania i doradztwa podatkowego

10:30 - 11:00

Przerwa na kawę: Sesja networkingowa w hotelu Westin w Warszawie i na wirtualnej platformie (dla uczestników online)

11:00 - 11:30

Temat prezetacji: Podstawy przeprowadzenia transformacji cyfrowej

Chris Knowles, Dyrektor ds. Technologii Cyfrowych w RSM UK

Kluczowe zagadnienia:

 • Jakie są kluczowe elementy warunkujące sukces transformacji cyfrowej? Jakie kroki mogą podjąć dyrektorzy finansowi w celu stworzenia odpowiednich warunków dla przeprowadzenia procesu cyfryzacji?
 • Jak wspierać proces przemian kulturowych w ramach transformacji cyfrowej? Jaką rolę odgrywa umiejętność korzystania z danych w cyfrowej transformacji?
 • Jak zorganizować program transformacji cyfrowej, aby osiągnąć założone cele? Jak dyrektorzy finansowi mogą przyczynić się do zwiększenia rentowności inwestycji cyfrowych?

11:30 - 12:20

TEMAT PREZENTACJI: Innowacyjne finanse: digitalizacja i automatyzacja procesów - wyzwania i korzyści z transformacji cyfrowej.

Jak dzięki technologii i wykorzystaniu danych stworzyć zwinną i szybko-decyzyjną organizację? Case Study Oracle @ Oracle.

Enzo Tolino, Wiceprezes ds. Finansów, EMEA, ORACLE

Paweł Stanaszek, CIO BSS, Pelion

Marcin Sagała, CIO, Grupa Prudential

Piotr Malinowski, Dyrektor Działu Finansów i Danych w Polsce, NatWest Polska

Gagan Sabharwal, Dyrektor Globalnego Centrum Operacji Finansowych, HSBC

Paweł Stanaszek, CIO, BSS/Grupa Pelion

Moderator: Paweł Jędrusik, Country Manager Applications, Oracle Polska

12:20 - 12:50

Temat prezentacji: "Zewnętrzna perspektywa - jakie są oczekiwania udziałowców i rola zespołu finansowego."

Yan Jin, Globalny Starszy Wiceprezes - Relacje Inwestorskie w Eaton (były Dyrektor Finansowy APAC)

Kluczowe zagadnienia:

 • Czym zajmuje się specjalista ds. relacji inwestorskich?
 • Czym zainteresowani są inwestorzy?
 • Kluczowe czynniki inwestycyjne poza względami finansowymi
 • Jak firma tworzy wartość i jaka jest w tym procesia rola finansistów/księgowych
 • Wybrane kluczowe wnioski wyciągnięte z doświadczeń największych amerykańskich przedsiębiorstw przemysłowych
 • Jakie są kluczowe cechy, które powinni posiadać finansiści, aby zachować konkurencyjność w przyszłości - wymiana doświadczeń

12:50 - 13:20

Temat prezentacji: "Cyfryzacja i rozwiązania finansowe w nowej rzeczywistości a rola Księgowego Zarządczego"

Modi Kairav, FCMA, CGMA, CA, EXECUTIVE VICE PRESIDENT AND CHIEF FINANCIAL OFFICER, Digital Industries, SIEMENS LIMITED, INDIA

Kluczowe zagadnienia:

 • Rozwiązania cyfrowe: historia SIEMENS: wnioski
 • Główne technologie cyfrowe: zrobotyzowana automatyzacja procesów, sztuczna inteligencja, trójwymiarowe drukowanie
 • Cyfrowy bliźniak: wymogi dla pracowników działu finansów w zakresie przebranżowienia, dokształcania lub przekwalifikowania: dzielenie się dobrymi praktykami

13:20 - 14:20

Przerwa obiadowa dla uczestników szczytu w trybie stacjonarnym; przerwa dla uczestników online, expo area, czaty w parach

14:20 - 15:10

Temat prezentacji: Rola CFO w podnoszeniu wartości firmy w zgodzie z wytycznymi ESG

Panel dyskusyjny prowadzony przez PwC

George Arhin, Partner PwC Ghana, Partner & Business School Leader

Piotr Rówiński, Partner PwC Polska, ekspert ESG

Paul Ash, FCMA, CGMA, Prezydent The Chartered Institute of Management Accountants

Dawid Robak, Dyrektor Finansowy, LafargeHolcim

15:10 - 15:40

Temat prezetacji: Podejście “agility” w finansach w warunkach nieustannych zmian na świecie

Lindsey Roberts, ACMA CGMA; Dyrektorka Finansowa Pladis Global (globalna firma z sektora produktów szybkozbywalnych osiągająca roczne przychody w wysokości 5 mld USD)

Kluczowe zagadnienia:

 • rola finansów w pandemii COVID (podejście “agility”, kontrola kosztów i widoczność, zapewnienie ochrony zysków przy szybkim tempie podejmowania decyzji)
 • nowe, kształtujące się zdolności i wymagania – pozyskiwanie i analiza danych, prognoza krocząca
 • finanse na straży wzrostu – świadomość trendów, zwrotu z inwestycji, przyrostu marży w innowacjach
 • znaczenie rozwoju talentów

15:40 - 16:10

Temat prezentacji: Przyspieszając cyfryzację finansów: Zmiany w czterech krokach

Barbara Larson, Globalna Starsza Wiceprezes, Księgowość, Podatki i Skarbiec; Workday (amerykańskie oprogramowanie‑tworzone na zamówienie (w chmurze) do zarządzania finansami i kapitałem ludzkim, które daje roczny przychód w wysokości 5 mld USD)

Postępowi dyrektorzy finansowi rozumieją rolę technologii we wprowadzaniu podejścia znanego jako „agility” oraz umożliwianiu wzrostu oraz inwestują w przyspieszanie cyfryzacji finansów, aby wyprzedzić konkurencję. Wysiłki czynione na rzecz transformacji muszą koncentrować się na usuwaniu problemów z procesów finansowych, przy jednoczesnym zapewnianiu bardziej rygorystycznych kontroli operacyjnych i większej wiedzy. W swoim wystąpieniu Barbara Larson dzieli się z nami czterostopniowym podejściem stosowanym w Workday: 1) stosuj myślenie projektowe, które optymalizuje doświadczenie dla wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, 2) wszędzie stawiaj na wiedzę, 3) promuj bliską współpracę z działem informatyki i z firmą, oraz 4) przyjmij konieczność kształcenia ustawicznego i innowacji. Zdobędziesz wykonalne strategie do stworzenia działu finansowego gotowego na zmiany i wykorzystującego przyspieszenie w cyfryzacji.

Kluczowe zagadnienia:

 • Stosuj myślenie projektowe do stworzenia bezproblemowego, całościowego doświadczenia dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy
 • Buduj organizację gotową do podejmowania decyzji, wykorzystującą inteligentne dane będące u podstaw firmowej wiedzy i ciągłego planowania
 • Promuj większą współpracę z działem informatyki i firmą, aby zmaksymalizować inwestycje w informatykę
 • Wykorzystuj cyfrowe umiejętności i strategie uczenia się, aby wspierać nieustanne wprowadzanie cyfrowych technologii

16:10 - 17:00

Temat prezentacji: Agenda CFO na 2022 r. Technologia jako game changer.

Panel dyskusyjny prowadzony przez PwC

 • Technology Roadmap - jak przygotować finanse, aby w pełni wykorzystały możliwości nowoczesnych technologii?
 • Na jakie technologie stawiać i kiedy?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę we współpracy z CEO i budowaniu wartości biznesu w dobie zmian technologicznych?

Mariusz Dziurdzia, Partner PwC Polska, lider programu dla dyrektorów finansowych “CFO Compass”

Adam Bieńko, Partner PwC Polska, lider praktyki SAP w PwC

Andrzej Kensbok, Vice President of the Management Board (Finance), KGHM

Łukasz Minuth, Dyrektor Wykonawczy ds. Finansów (NF), Grupa LOTOS S.A.

17:00 - 17:15

Temat prezentacji: Ewolucja działu finansowego poprzez transformacyjne fuzje i przejęcia. Jak wyzwania integracyjne wpływają na zmiany w finansach korporacyjnych.

Główne efekty:

 • Doświadczenia wyciągnięte przez najlepszą na świecie globalną organizację zarządzającą inwestycjami na temat jej głównych przejęć
 • Umożliwienie ludziom przejścia do partnerstwa wartości: wnioski wyciągnięte po dużych fuzjach i przejęciach

Gwen Shaneyfelt, EVP, Główna Księgowa, Franklin Templeton

17:15 - 17:30

Uwagi końcowe

Ash Noah, Dyrektor Zarządzający, CGMA Learning, Edukacja i Rozwój, Międzynarodowe Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów

17:30 - 19:00

Networking cocktailowy w hotelu Westin (wstęp po okazaniu zaproszenia oraz wstęp wolny dla wszystkich uczestników konferencji w Warszawie w trybie stacjonarnym)